Đất nước đang trong giai đoạn phát triển, chúng ta cần tập trung vào việc học tập, nghiên cứu những ứng dụng tiến bộ của công nghệ hiện đại để chúng vào sử dụng trong các ngành nghề khác nhau, các lĩnh vực đời sống xã hội. Một điều có thể chắc chắn là công nghệ luôn tạo ra sự khác biệt.

Công nghệ đem lại thay đổi

Sự xuất hiện của công nghệ đã đem đến sự thay đổi rõ rệt – nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những thay đổi về mặt xã hội được đánh giá cao của công nghệ hiện đại. Thiết bị máy móc hiện đại được đưa vào sử dụng trong đời sống, các hoạt động sản xuất mang lại giá trị, chất lượng sản phẩm ngày càng tăng cao, đưa nước ta ngày một thuận lợi trên đà phát triển. Các dòng sản phẩm công nghệ sử dụng cho cuộc sống ngày càng tân tiến và hiện đại. Nhiều loại thiết bị điện tử đã thay thế sức lao động của con người, nhưng vẫn đem lại hiệu quả và chất lượng trong sản xuất cũng như đời sống.

Cuộc sống và chất lương được nâng cao

Công nghệ phát triển kéo theo sự phát triển của nền kinh tế khiến cho cuộc sống của người dân ngày được nâng cao. Đặc biết hơn là chúng ta có thể nhìn nhận rõ là khả năng gắn kết công nghệ về nền giáo dục hiện đại, lượng truyền thông rộng rãi đến toàn người dân một cách nhanh chóng. Công nghệ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận, học hỏi những thành tựu phát triền của nền kinh tế trong và ngoài nước, từ đó khiến đất nước ta sớm xứng đáng là nước phát triển trên thế giới.