Thị trường đầu tư bất động sản đang có sự tập trung, lựa chọn ở những khu đất nền và đầu tư mạnh vào bất động sản ven biển.